บูรณาการการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลด้วยหลักสัปปุริธรรม = Integration of Administration of Sub-district Administration Organization with Sappurisadhamma /

ผู้แต่ง
สมโพชน์ กวักหิรัญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส269บ 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 259 หน้า : ภาพประกอบ ; ตาราง ; 30 ซม.