ศึกษาการสร้างวัดตามแนวพระราชดำริในรัชกาลที่ 4 = A study of King Mongkut's on constructing Buddhist /

ผู้แต่ง
พจนารถ สุพรรณกูล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1