การศึกษาสวรรค์เชิงประจักษ์ในพระพุทธศาสนาเถรวาท = A Study of Empirical Heaven in Theravada Buddhism /

ผู้แต่ง
พระวิชัย สุภโร (แสนอินทร์)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.301 ว539ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จงเจริญการพิมพ์, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
180 หน้า : ภาพประกอบ