ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการส่งเสริมวัฒนธรรมท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = People's Satisfaction Towards Local Culture Promotion of Tharua Sub-District Administrative Organization, Muang District, Nakhon Si Thammarat Province /

ผู้แต่ง
นพวรรณ วงศ์เบี้ยสัจจ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 น188ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 131 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.