กรรมเก่า /

ผู้แต่ง
บุญเสมอ แดงสังวาลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.31883 บ593ก 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
240 หน้า : ภาพประกอบ