การนำหลักจริยธรรมไปใชในชีวิตประจำวันของประชาชน อำเภอพรหมคีรี จังหวัดนครศรีธรรมราช = An Application of Moral Principles to Daily Life Practice of People in Phromkiri District, Nakhonsithammarat Province /

ผู้แต่ง
สารภี จันทร์ศรีนวล
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.301 ส673ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฌ) 144 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.