การนำหลักธรรมาภิบาลไปใช้ในการปฏิบัติหน้าที่ของบุคลากรองค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอจะนะ จังหวัดสงขลา = An Application of Good Governance to Government Official's Duty Performance in Tambon Administrative Organization, Chana District, Songkhla Province /

ผู้แต่ง
มณีรัตน์ ยอดศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ม137ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ), 171 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.