ธรรมดับทุกข์ /

ผู้แต่ง
บุญเสมอ แดงสังวาลย์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 บ593ธ 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สร้อยทอง, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
192 หน้า : ภาพประกอบ