ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการให้บริการของเรือนจำกลางนครศรีธรรมราช = People's satisfaction toward the service of the Nakhonsithammarat central prison /

ผู้แต่ง
จารึก ล้วนฤทธิ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 365.32 จ319ค 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ) 132 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.