ความพึงพอใจของประชาชนที่มีต่อการปฏิบัติหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ตำรวจจราจร สถานีตำรวจภูธรเมืองสุราษฎร์ธานี = The people's satisfaction toward duty performance of traffic police office, Mueang Suratthani police station /

ผู้แต่ง
วชิระสัมพันธ์ ปอยี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 363.23 ว145ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 167 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.