การนำหลักจริยธรรมไปใช้ในชีวิตประจำวันที่สอดคล้องกับหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของกลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิต บ้านบางสะพาน หมู่ที่ 7 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช = The Application of Moral Principles Crrelalating to the Principles of Sufficency Economy in Daily Life of Co-Operative Members in Ban Bang Sapan Moo 7, Tambol Bang Chak, Muang District, Nakhon Si Thammarat /

ผู้แต่ง
ชะอ้อน จูเมฆา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 330.128 ช339ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 184 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.