การบริหารงานด้านบุคลากรในสถานศึกษา สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเชียงใหม่ เขต 2 = The personnel management in school under the Chiang Mai /

ผู้แต่ง
ณัฏฐารัตน์ ขันชัยทิศ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.202 ณ313ก 2551
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2551
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ญ), 105 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.