คุณลักษณะของครูที่เป็นจริงและที่คาดหวังตามทัศนะของนักเรียนโงเรียนวีรนาทศึกษา อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง = The real and expectation characters of teachers according to the opinions of Veeranrtsuksa school's students, Muang district, Phatthalung province /

ผู้แต่ง
ธนกร อับดุลลาห์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.11 ธ132ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 176 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.