การประเมินผลการจัดการศึกษาระดับปฐมวัยขององค์การบริหารส่วนตำบล : ศึกษาเฉพาะกรณี องค์การบริหารส่วนตำบล อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี = An Evaluation of Education Management in Primary Level of Tambon Administration Organization : A Case Study of Tambon Administration Organization, Banmi District, Lopburi Province /

ผู้แต่ง
วัชราภรณ์ พละกลาง
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ว384ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 142 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.