การมีส่วนร่วมการจัดการศึกษาขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเมือง อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร = Participation in educational management of Tambon Hua Mueang administration organization, Maha Chanachai district, Yasothon province /

ผู้แต่ง
นฤมล สืบสายลา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 353.8 น276ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 126 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.