ความคิดเห็นของผู้ปกครองที่มีต่อการดำเนินงานด้านความสัมพันธ์ระหว่าง โรงเรียนกับชุมชนของโรงเรียนบ้านนาเวียง ตำบลนาเวียง อำเภอทรายมูล จังหวัดยโสธร = Parents' Opinions on Carrying Out of Relation Between School And Community : A Case Study of Ban Na Waing, Tombon Na Waing, Sai Mun Distric, Yasothon Province /

ผู้แต่ง
กรกนก ทองใบ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.19 ก152ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 154 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.