พลอยเก้าสี /

ผู้แต่ง
แก้วเก้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : เพื่อนดี, 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1