ความพึงพอใจของข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ที่มีต่อการบริการของเจ้าหน้าที่ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร้อยเอ็ด เขต 3 อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด = Teacher's and Educational Personnel's Satisfaction Toward Sevices From the officers at Roi Et Educational Service Area, Zone 3, Phon Thong District, Roi Et Province /

ผู้แต่ง
อโนทัย ศรีอุประ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 อ241ค 2555
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ) 125 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.