สภาพการบริหารงานโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานของผู้บริหารในสถานศึกษาขั้นพื้น อำเภอวังสะพุง จังหวัดเลย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาเลย เขต 2 = A Situation of the School-Based Administration of the Administrators in the Basic Education Schools, Wangsaphung District, Loei Province Under the Jurisdiction of Loei Educational Service Area Office 2 /

ผู้แต่ง
ประเวช บุญหนัก
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.201 ป383ส 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฏ) 115 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.