ความคาดหวังของผู้ปกครองที่มีต่อการจัดกิจกรรมพัฒนาเด็กเล็กของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลป่าป้อง อำเภอดอยสะเก็ด จังหวัดเชียงใหม่ = Guardians' Expectation towards Pre-school Children Development Activities of the Pre-school Children Development Center of Pa Pong Sub-District Administrative Organization, Doi Saket District, Chiang Mai Province /

ผู้แต่ง
ชนรัฏฐ์ โอ้วเจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ช137ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 132 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.