ความคิดเห็นของนักเรียนและผู้ปกครองที่มีต่อการเรียนการสอนสาระดนตรี โรงเรียนวัดยมนาตามธรรม จังหวัดพระนครศรีอยุธยา Study Skill Procedure In Basic Science Of Student Phase 1, Maharach "Prachanimit" School, Maharach District, Ayutthaya Province

ผู้แต่ง
รุ่งโรจน์ ธนะวังน้อย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 372.21 ร636ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 156 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.