ความเชื่อเร้นลับในสังคมไทย /

ผู้แต่ง
สุวินัย ภรณวลัย
Corporate Author
เวทิน ชาติกุล
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ไอโอนิค อินเตอร์เทรด รีซอสเซส, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1