การประชุมวิชาการระดับชาติ มจร ครั้งที่ 1 : พุทธบูรณาการเพื่อการพัฒนาจิตใจและสังคม เล่ม 1 /

Corporate Author
คณะกรรมการฝ่ายวิชาการ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3013 ค121ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : โรงพิมพ์มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(57), 949 หน้า : ภาพประกอบ, ตาราง ; 26 ซม.