ประชาธิปไตยไทย /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
321.8 ท449ป 2543
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
216 หน้า ; 26 ซม.