ประชาธิปไตยไทย /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์, 2543
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2