การรับรู้ข่าวสารทางการเมืองของประชาชน : ศึกษาเฉพาะกรณีในเขตเทศบาลตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ = People's reception of political information : A case study of Fa Ham sub-district municipality, Mueang district, Chiang Mai province /

ผู้แต่ง
สวาทพร ศักดิ์ธนานุรักษ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 323.1593 ส425ก 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.