การมีส่วนร่วมของประชาชนในการบริหารงานองค์การบริหารส่วนตำบลหนองแขม อำเอภหนองแค จังหวัดสระบุรี = People's Participation in Community Development in Administration of Nong Khaem Tambon Administration Prganization, Nong Khae District, Saraburi Province /

ผู้แต่ง
ธนวรรณ นุ่มอยู่
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ธ156ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ต) 153 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.