การมีส่วนร่วมของประชาชนในการพัฒนาท้องถิ่นขององค์การบริหารส่วนตำบลหนองหาร อำเภอสันทราย จังหวัดเชียงใหม่ = People's Participation in Local Development of Nongharn Sub-Distirict Administrative Organization, SanSai Dstirict, Chiang Mai /

ผู้แต่ง
ธนทรัพย์ หวังเจริญ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ธ142ก 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฐ) 101 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.