ประวัติศาสตร์อีสาน หลังสงครามโลกครั้งที่สองถึงปัจจุบัน /

ผู้แต่ง
สุวิทย์ ธีรศาศวัต
Corporate Author
ดารารัตน์ เมตตาริกานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
ขอนแก่น : สำนักส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยขอนแก่น, 2541
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2