ความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการดำเนินงานขององค์การบริหารส่วนตำบลคอโค อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ = The People's Opinion to the Performance of Khorkho Sub-district Administration Organization, Mueang District, Surin Province /

ผู้แต่ง
รักษา สุดเส้นผม
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 320.83 ร295ค 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ณ) 142 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.