การออกแบบหลักสูตรและการเรียนการสอน = Curriculum and instruction design /

ผู้แต่ง
ชาญชัย อาจินสมาจาร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
375 ช485ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
ปัตตานี : สถาบันเพื่อความก้าวหน้าทางวิชาการ, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
66 หน้า ; 29 ซม.