จากวานรถึงเทวดา : มาร์กซิสม์และมานุษยวิทยามารฺกซิสต์ /

ผู้แต่ง
ยศ สันตสมบัติ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 4