การเมืองไทย : ระบบที่ไม่มีสูตรสำเร็จรูปในการแก้ไขปัญหา /

ผู้แต่ง
ทินพันธุ์ นาคะตะ
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ปัญญาชน, 2555
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1