การจัดการ : จากมุมมองนักบริหาร = Management : from the executive's viewpoint /

ผู้แต่ง
สาคร สุขศรีวงศ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : จี.พี.ไซเบอร์พรินท์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 11