คนและเหตุการณ์ของไทยที่ยูเนสโกยกย่อง /

ผู้แต่ง
สมบัติ จำปาเงิน
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สถาพรบุ๊คส์, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1