การเขียนเพื่อการสื่อสาร /

ผู้แต่ง
วรวรรธน์ ศรียาภัย
ภาษา
Thai
เลขเรียก
808.066 ว276ก 2557
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สำนักพิมพ์แห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2 (ฉบับปรับปรุง)
Physical description
306 หน้า : ตาราง