ความคิดเห็นของนักเรียนเกี่ยวกับการจัดการศึกษาที่มีต่อการเข้าศึกษาในโรงเรียนพณิชยการขอนแก่น ปีการศึกษา 2552 = Students' Opinion on Educational Management Affecting on Admission in Khon kaen School of Commerce, Academic Year 2009 /

ผู้แต่ง
สมควร ยัควงศ์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 373.246 ส233ค 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฑ) 108 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.