หลักบริหารพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ = Human resource management and development /

ผู้แต่ง
ชุติกาญจน์ ศรีวิบูลย์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : ดร.เพชรสำนักพิมพ์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1