อินเซอร์เจนท์ ปริศนาสยบโลก = Insurgent /

ผู้แต่ง
รอธ, เวอโรนิก้า
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 3