ศึกษาความต้องการการทำวิจัยในชั้นเรียนของครูโรงเรียนในกลุ่ม CEO ยางชุมน้อย สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาศรีสะเกษเขต 1 จังหวัดศรีสะเกษ = A Study on Requirements for Conducitng Action Research of Teachers in CEO's Yang Chum Noi Gromp, Sisaket Educational Service Office, Zone 1 /

ผู้แต่ง
จินมณี บุญชัยศรี
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 001.42 จ-ศ 2552
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2552
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ฒ), 121 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.