ขวัญกำลังใจในการปฏิบัติงานของครูในโรงเรียน สังกัดสำนักบริหารงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน สำนักงานพื้นที่การศึกษาขอนแก่น เขต 3 = Moral and Will-Power in Duty Performance of Teachers in Schools under Offce of Executives Supporting Private Education, Khon Kaen Educational Service Area 3 /

ผู้แต่ง
สมพงษ์ พรหมพันธุ์ใจ
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 371.1 ส263ข 2553
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ถ) 162 หน้า : ตาราง ; 30 ซม.