อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อพุทธศิลป์ในอาณาจักรสุโขทัย = The influence of Mahayana on Buddhist arts in Sukhothai kingdom

ผู้แต่ง
พระมหาสุเทพ พุทธจรรยา (ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.309 ส781อ 2539
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(จ), 137 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.