อิทธิพลพระพุทธศาสนามหายานที่มีต่อพุทธศิลป์ในอาณาจักรสุโขทัย = The influence of Mahayana on Buddhist arts in Sukhothai kingdom

ผู้แต่ง
พระมหาสุเทพ พุทธจรรยา (ปสิวิโก)
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2539
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1