ศึกษาวิเคราะห์หลักคำสอนในคัมภีร์วิมลเกียรตินิทเทสสูตร = An analytical study of teachings in the Vimala Kirti Nidesa Sutra /

ผู้แต่ง
จันทิมา แสงแพร
ภาษา
Thai
เลขเรียก
อ 294.31 จ285ศ 2557
พิมพ์ลักษณ์
นครปฐม : มหาวิทยาลัยมหามกุฏราชวิทยาลัย, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1
Physical description
(ก-ช) 219 หน้า : ตารางประกอบ ; 30 ซม.