คู่มือ การพัสดุ /

ผู้แต่ง
ศิริศักดิ์ สุขชื่น
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สวัสดิการสำนักงาน ก.พ., 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1