มหาศึกชิงบัลลังก์ เล่มแรก ตอน เกมล่าบัลลังห์ 1.1 = A Song of Ice and Fire : A Game of Thrones /

ผู้แต่ง
มาร์ติน, จอร์จ อาร์.อาร์.
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : อมรินทร์พริ้นติ้งแอนด์พับลิชชิ่ง, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 7