ย้อนรอยประเพณีวัฒนธรรมไทย /

ผู้แต่ง
ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา
ภาษา
Thai
เลขเรียก
390.09593 ด495ย 2553
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : วิสดอม, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2
Physical description
152 หน้า : ภาพประกอบ