ความสำคัญของพระพุทธศาสนา ในฐานะศาสนาประจำชาติ /

ผู้แต่ง
พระพรหมคุณาภรณ์ (ป.อ.ปยุตฺโต)
ภาษา
Thai
เลขเรียก
294.3 พ335ค 2556
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : ธรรมสภา, 2556
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่19
Physical description
120 หน้า