สนทนาภาษาไทยประยุกต์ เล่ม 1 /

ผู้แต่ง
ซาโต้, มาซาฟูมิ
Corporate Author
วัฒนา วุฒิจำนงค์
ภาษา
Thai
เลขเรียก
495.9107 ซ215ส 2542
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น), 2542
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 18
Physical description
366 หน้า