ไตรทัศน์วิจารณ์ : ความคิดว่าด้วยพุทธศาสนา สถาบันกษัตริย์และประชาธิปไตยของ ส.ศิวรักษ์ /

ผู้แต่ง
สุรพศ ทวีศักดิ์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : สยามปริทัศน์, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1