พลิกประวัติศาสตร์เส้นทางสายไหม = The Silk Road : A New History

ผู้แต่ง
แฮนเซ็น, วาเลอรี่
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพมหานคร : มติชน, 2557
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 1