ระเด่นลันได

ผู้แต่ง
อุทัย ไชยานนท์
ภาษา
Thai
พิมพ์ลักษณ์
กรุงเทพฯ : แสงดาว, 2553
ครั้งที่พิมพ์
พิมพ์ครั้งที่ 2